top of page

Guvernare

Jolly Pett, ​Chair of Governors

Sally Simpson, Headteacher

Avem o echipă de voluntari foarte dedicați și calificați, care servesc ca guvernanți ai școlii și își concentrează eforturile asupra a ceea ce contează cu adevărat - îmbunătățirea educației și a rezultatelor elevilor pentru fiecare copil.

(...)

Guvernanții provoacă și susțin directorul executiv, șeful școlii și alți lideri superiori ca factori cheie de decizie strategică și stabilitori de viziune pentru școală. Toate problemele operaționale de zi cu zi sunt responsabilitatea șefului școlii și a personalului.

Guvernatorii joacă un rol vital în:

(...)

 • creșterea performanței școlii și a elevilor;

 • asigurarea utilizării adecvate a resurselor pentru a oferi fiecărui copil cea mai bună educație posibilă;

 • asigurarea îndeplinirii obligațiilor legale;

 • responsabilizarea conducătorilor școlari pentru îmbunătățirea performanței școlare.

(...)

(...)

STRUCTURA GUVERNĂRII

Există un singur organism de conducere local (LGB) pentru toate primarele din Eastbourne Swale. Întâlnirile comune LGB au loc o dată pe trimestru și sunt participate de reprezentanți ai Academiei Primare Langney, Școlii Primare Shinewater, Școlii Infantile Parkland și Școlii Junior Parkland.

(...)

Rolurile și responsabilitățile guvernatorului sunt convenite la începutul anului universitar. Link guvernatorii monitorizează apoi următoarele domenii în toate cele patru școli:

(...)

 • Salvgardare

 • Impactul conducerii

 • Furnizarea nevoilor educaționale speciale

 • Progresul elevilor defavorizați

 • Sanatate si siguranta

 • Curriculum

 • Prezență

(...)

(...)

INTENTIE STRATEGICA

Toți guvernanții lucrează strategic cu lideri superiori pentru a:

(...)

 • asigura claritatea viziunii, etosului și direcției strategice;

 • susține și consolida conducerea școlii;

 • contribuie la autoevaluarea școlii și înțelege punctele forte și punctele slabe ale acesteia;

 • monitorizează progresul în raport cu planul de dezvoltare a școlii;

 • asigurați-vă că sunt îndeplinite atribuțiile statutare și prioritățile sunt aprobate;

 • să efectueze audituri periodice ale abilităților guvernatorilor în lumina abilităților și competențelor de care au nevoie și să caute în mod activ să remedieze lacunele identificate;

 • să evalueze impactul activității întreprinse de grupuri și de guvernatori individuali.

(...)

(...)

FOCUS FINANCIAR

Corpul de conducere local se întrunește pentru ca toți guvernatorii să:

(...)

 • să se asigure că resursele financiare puse la dispoziția școlii sunt gestionate eficient;

 • monitorizează utilizarea primelor pentru elevi și a altor resurse pentru a depăși barierele din calea învățării, inclusiv citirea, scrierea și matematica;

 • monitorizează utilizarea și impactul finanțării Sport Premium.

(...)

Untitled.jpg
Sally Simpson.jpg

STAFF GOVERNOR

Alison Das 

PARENT GOVERNOR

Jolly Pett

CO-OPTED GOVERNORS

Marion Ponting

Kathy Ballard

Jane Castle-Mercer

Margaret Coleman

CLERK TO GOVERNOR 

Dawn Berhane

TRUST GOVERNOR 

Louise Hopkins

bottom of page